Sett strek mellom synonymer

Hvilke ord er synonymer?