Begrepsquiz

kap7_oppg1_sol og skyer.jpg

1. Hva er et synonym?

2. Hvilke av ordene nedenfor er synonymer?

3. Hva er et antonym?

4. Hvilke av ordene nedenfor er antonymer?