Alfabetiser bøkene

Brita bibliotekar øver seg på å sette bøker på riktig plass i hylla. Hjelp henne med å sortere forfatternavnene i alfabetisk rekkefølge.