Sett sammen ord og bilder

Hvilket ord og bilde hører sammen?