Sorter fellesnavn og egennavn

Sam, Ina, Trofast og Toyota er eksempler på egennavn.

Gutt, jente, hund og bil er eksempler på fellesnavn.