Sett strek mellom ord og bilde

Trekk strek mellom ord og bilde. Klikk på rutene.