Skriv ord med Yy

Skriv ord til bildene.

hyene, klype, lys, nype, paraply, pyramide

kap5_oppg4_lys.jpg kap5_oppg4_nype.jpg kap5_oppg4_hyene.jpg
kap5_oppg4_klype.jpg kap5_oppg4_paraply.jpg kap5_oppg4_pyramide.jpg