Skriv ord med Bb

Skriv ord til bildene.

badekar, blåbær, brille, båt, krabbe, lastebil

kap5_oppg2_lastebil.jpg kap5_oppg2_blaabaer.jpg kap5_oppg2_baat.jpg
kap5_oppg2_briller.jpg kap5_oppg2_krabbe.jpg kap5_oppg2_badekar.jpg