Skriv navn på dyr

Hva heter dyrene? Skriv riktig navn under bildet.

alligator, antilope, flamingo, koalabjørn, lemen, maursluker, oter, reinsdyr, røyskatt
maursluker.jpg koala.jpg antilope.jpg
lemen.jpg oter.jpg flamingo.jpg
reinsdyr.jpg alligator.jpg royskatt.jpg