Finn riktig preposisjon

Se på bildet. Hjelp Ina med å velge riktig preposisjon.


2B_kap12_oppg4.jpg

Jane går Karl.

Karl går Jane og Sam.

Ina går Sam.

Karl holder en bøtte hånden.

Ina pirker Sam skulderen.