Sett strek

Sett strek mellom bildet og beskrivelsen som hører sammen.