Skriv ord med j-lyd

Skriv ordene til bildene riktig.

geit, gips, gjerde, gyngehest, hjelm, hjerne, hjerte, hjul, jakke, jåle

kap 10 oppg 7_hjerne.jpg kap 10 oppg 7_hjerte.jpg kap 10 oppg 7_gips.jpg
kap 10 oppg 7_jakke.jpg kap 10 oppg 7_gjerde.jpg kap 10 oppg 7_hjul.jpg
kap 10 oppg 7_hjelm.png kap 10 oppg 7_jaale.png kap 10 oppg 7_gyngehest.png
kap 10 oppg 7_geit.jpg