Sett strek mellom ord og bilde

Sett strek mellom ord og bilde. Klikk på rutene.