Skriv ord med Ll

Skriv ord til bildene.

brille, bål, gulrot, lampe, lue, løve

kap2_oppg4_loeve.jpg kap2_oppg4_lampe.jpg kap2_oppg4_baal.jpg
kap2_oppg4_lue.jpg kap2_oppg4_gulrot.jpg kap2_oppg4_briller.jpg