Skriv ord med Ss

Skriv ord til bildene.

lys, okse, sag, saks, sitron, stol

kap2_oppg2_saks.jpg kap2_oppg2_sag.jpg kap2_oppg2_lys.jpg
kap2_oppg2_stol.jpg kap2_oppg2_okse.jpg kap2_oppg2_sitron.jpg