Plasser preposisjoner på bilde

Plasser preposisjonene på riktig sted i illustrasjonen.