Sett strek mellom ord og bilde

Trekk strek mellom bilde og riktig preposisjon.