Skriv ord med sj-lyd

Skriv ordene under riktig bilde.

sjakk, sjåfør, skisko, skjelett, skjerf, skjorte, skyer, skøyter

kap 5 oppg 3_skjelett.jpg kap 5 oppg 3_skoeyter.jpg kap 5 oppg 3_skisko.jpg kap 5 oppg 3_skjerf.jpg
kap 5 oppg 3_sjakk.jpg kap 5 oppg 3_skjorte.jpg kap 5 oppg 3_skyer.jpg kap 5 oppg 3_sjaafoer.jpg