O o

Sett sammen ting som slutter med samme bokstavlyd.