D d

Sett sammen ting som starter med samme bokstavlyd.