R r

LEV - VEL

Rr
Klikk på ting med lyden r
brev
dør
gris
kråke
kurv
pære
pære
pære
røtter
røyk
racket
radio
regn
regnbue
regnbue
regnbue
ringeklokke
rev
robot
romrakett
romvesen
romvesen
rose
såpe
tre
tre
tre
gress
gress
RI SI
RAR - VAR
LEV VEL
VARM - LARM
LE SE
tiger