Å å

Hei!

Å!

Hei hå!

Åå
Klikk på ting med lyden å
åre
Åsa
båt
båt
flåte
gås
måke
lås
påskelilje
våt
åtte