Ø ø

Hvor mange stavelser har ordet? Hent riktig antall baller.