Klikk på ord og bilde

Hvilket ord og bilde hører sammen? Klikk på dem.