Hva er riktig tegnsetting?

1. Klikk på setningen som har riktig tegnsetting.

2. Klikk på setningen som har riktig tegnsetting.

3. Klikk på setningen som har riktig tegnsetting.

4. Klikk på setningen som har riktig tegnsetting.

5. Klikk på setningen som har riktig tegnsetting.