Sett sammen ord og bilde

Hvilket ord og bilde hører sammen?