Rett eller galt?

«Den gamle mannen» er subjekt i setningen nedenfor.
Den gamle mannen sitter ofte på benken.

«På benken» er adverbial i setningen nedenfor.
Den gamle mannen sitter ofte på benken.

Setningen nedenfor inneholder direkte objekt.
Maria øver hver dag.

Setningen nedenfor inneholder både subjekt og adverbial.
Maria øver hver dag.

Setningen nedenfor har ikke subjekt.
Det er mye mat på bordet.

Setningen nedenfor inneholder både direkte objekt og indirekte objekt.
Ragnvald sender datteren nye blyanter.

«Datteren» er direkte objekt i setningen nedenfor.
Ragnvald sender datteren nye blyanter.

«Ved melkeruta» er indirekte objekt i setningen nedenfor.
Ti bønder bor ved melkeruta.

«Ved melkeruta» er adverbial i setningen nedenfor.
Ti bønder bor ved melkeruta.

Setningen nedenfor har to verbal.
Jeg hopper og ler av glede.

Setningen har to adverbial.
Jeg hopper og ler av glede.