Bøy svake og sterke verb

Bøy verbene i preteritum. Skriv inn.


Presens Preteritum
sparker
får
stuper
løper
skjelver
dusjer
treffer
rømmer
flyter
skriver