Skriv det du ser på bildet

Skriv det du ser på bildet. Alle ordene har bokstaven æ i seg.

fjær, hæl, jordbær, kjærester, klær, lærer, pære, tær, viskelær

kap5_oppg1_laerer.jpg kap5_oppg1_viskelaer.jpg kap5_oppg1_paere.jpg
kap5_oppg1_taer.jpg kap5_oppg1_hael.jpg kap5_oppg1_jordbaer.jpg
kap5_oppg1_kjaerester.JPG kap5_oppg1_klaer.jpg kap5_oppg1_fjaer.jpg