Sett inn spørreord

Sett inn spørreord som passer.

Hva, Hvem, Hvilken, Hvilket, Hvor, Hvordan, Hvorfor

reiser sammen med onkel Ola?

by lander de i?

årstall er det?

vil onkel Ola ha saltmat?

har Arne Brimi laget å spise?

skal de stoppe neste gang?

skal de komme seg videre?