Skriv riktig determinativ

Skriv inn riktig determinativ i setningene.


bøker er mer spennende enn andre.

Guri kunne sangene utenat.

Venke kom på tanker.

Du bør nok kjøre en vei.

Noen ganger går galt.