Skriv ordene

Skriv det du ser på illustrasjonene. Skal ordene samskrives eller særskrives?

kap 5 oppg 6 knekke-broed.jpg kap 5 oppg 6 knekkebroed.jpg
kap 5 oppg 6 kokebok.jpg kap 5 oppg 6 koke-bok.jpg
kap 5 oppg 6 vaskemaskin.jpg kap 5 oppg 6 vaske-maskin.jpg
kap 5 oppg 6 lang-panne.jpg kap 5 oppg 6 langpanne.jpg