Ord til bilde

Plasser ordene med kj-lyd på riktig sted.