Skriv ord med EI

Les ordene. Skriv ordet på rett sted.

grein, reir, seilbåt, speil, stein, vei

kap1_oppg15_stein.jpg kap1_oppg15_vei.jpg kap1_oppg15_grein.jpg
kap1_oppg15_seilbaat.jpg kap1_oppg15_speil.jpg kap1_oppg15_reir.jpg