Lag substantiv av adjektiv

Lag substantiv av adjektiv ved å legge til endelsen
-het.

kjærlig
rettferdig
sikker
enig
skjønn
trygg
sunn
stolt