Skriv det du ser på bildet

Les ordene. Skriv riktig ord til hvert bilde.

geit, gjerde, gyngehest, hjelm, hjerte, hjul, joggesko, jordbær, juletre

kap4_oppg4_geit.jpg kap4_oppg4_gyngehest.jpg kap4_oppg4_juletre.jpg
kap4_oppg4_joggesko.jpg kap4_oppg4_hjelm.jpg kap4_oppg4_gjerde.jpg
kap4_oppg4_jordbaer.jpg kap4_oppg4_hjul.jpg kap4_oppg4_hjerte.jpg