Oppslagsform av verb

Finn riktig oppslagsform av verbet.


synger –

svømt –

skrev –

løper –

gikk –

gråter –

kjørt –

å sitte –