Skriv spørsmål

Skriv spørsmålene under bildene som passer.

Hva spiser Leo?
Hvem spiller fotball?
Hvor langt svømmer Sara?

kap 11 oppg 3 et-barn-som-spiller-fotball.jpg


kap 11 oppg 3 ei-jente-som-svoemmer.jpg


kap 11 oppg 3 en-gutt-som-spiser-is.jpg