Skriv verbene

Skriv verbene på riktig sted.

baker, bygger, danser, dykker, maler, rir, sitter, skriver, spiser

kap 10 oppg 5_baker.jpg kap 10 oppg 5_danser.jpg kap 10 oppg 5_spiser.jpg
kap 10 oppg 5_rir.jpg kap 10 oppg 5_sitter.jpg kap 10 oppg 5_bygger.jpg
kap 10 oppg 5_skriver.jpg kap 10 oppg 5_dykker.jpg kap 10 oppg 5_maler.jpg