Sett strek

Sett strek mellom ting og riktig diftong.